mblock Arayüzü

Program çalıştırıldığı zaman karşımıza arayüz çıkmaktadır. Arayüz üzerindeki yapılar ve görevleri kısaca açıklanmıştır. Programlama ortamı menü yapısında (5 numaralı alan) sunulmakta, 4 temel bölümden oluşmaktadır.

1 numaralı bölümde ; seçilen dekor içerisinde seçilen figür (kukla) yer almaktadır.

2 numaralı bölümde ; sahne (dekor) ve figür (kılık, kukla) seçimi yapılmaktadır.

3 numaralı bölüm; programlama ortamını oluşturan blok yapılara ayrılmıştır.

4 Numaralı bölüm ; Programın yazıldığı alandır.

mBlock programlama ortamı (6 numaralı alan) diziler (blok kategorileri), sahneler (dekor), figürler (kılık, kukla) ve seslerden oluşan bir yapı içerisinde sunulmaktadır. Bu ortamı kullanarak etkileşimli hikâyelerle, oyunlarla, animasyonlarla ve robotlarla eğlenceli ve kolay şekilde programlama yapmak veya yapmayı öğretmek mümkündür. mBlock’ta programlama öğrenmek veya öğretmek için kullanabilecek yapılar “Betikler” başlığı altında; “Hareket”, “Görünüm”, “Ses”, “Kalem”, “Veri&Bloklar”, “Olaylar”, “Kontrol”, “Algılama”, “İşlemler” ve “Robotlar” olmak üzere toplam 10 kategoride toplanmıştır. Bunların kullanımıyla programlar oluşturulmaktadır. Seksenden fazla sahne, yüzden fazla kılık ve ses; çeşitli kategori, tema veya türlere göre ortamın kütüphanesinden seçilebilmekte, istenildiğinde bilgisayarda bulunan veya oluşturulan dekor, kukla ve sesler kullanılabilmektedir. İstenirse programın sunduğu dekor, kukla ve ses aracıyla da oluşturulabilmektedir.