Öğrenci Kazanımları

Dünyada olağanüstü bir hızda gelişme gösteren robotik bilimi, robotik biliminin eğitimine duyulan
ihtiyacı da aynı hızla arttırmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda günümüzde robotik biliminin genç
yaşlardan eğitimine başlanması hızla yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim süreci gençleri robotik alanında
geliştirmenin yanında, bilim ve teknoloji alanına yönlendirmekte, bu alanlarda yapılacak çalışmalara zevk ve ilgiyle katılmaları yönünde motive etmektedir.
Bu atölye çalışmasında öğrenciler, elektronik temel sistem ve kavramlardan başlayarak adım adım
mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını incelerler ve bu düzenekleri kendileri tecrübe ederek hayata
geçirirler.
Çocuklar bu atölye sayesinde deneyerek ve görerek motor, tesisat düzeneği, elektrikli aksamlar vs ilgili
temel beceri ve kavramları öğrenirler. Öğrenciler bu atölye sayesinde motor nedir, motor ve elektrikli
düzenekler nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı) ne işe yarar, bir robot üzerinde değişiklikler nasıl yapılır gibi
birçok konuda bilgi sahibi olacaklar.
     Öğrencilerde 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.
     Hayal gücü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.
     Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.
     Öğrencide “ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” özgüveni ve heyecanını kazandırarak
      yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
     Öğrencilerin, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş
      grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir